15- پاسداشت زبان فارسی

در خبرها دیدم آقای حداد عادل به عنوان رییس فرهنگستان زبان فارسی، نامه ای به رییس صدا و سیما نوشته (اینجا) و به استفاده از واژه های غیرفارسی اعتراض نموده اند. روزی را در حدود 8 سال پیش بخاطر دارم که در راه رفتن به محل کارم مذاکرات مجلس را هم در ماشین گوش می کردم. منشی مجلس متن پیشنهاد یا ماده ای را می خواند: "....قلع مدارس دولتی..." . آقای حداد که در آن زمان رییس مجلس بود پس از اتمام خواندن متن گفت: "همکاران محترم قلع به معنای از بین بردن و تخریب است ...". برایم بعنوان یک جوان ایرانی جالب بود که اگر این کلمه عربی اینقدر در زبان فارسی مهجور و غیرمصطلح است که ایشان باید آن را برای قشر نمایندگان مجلس ترجمه کنند، چرا بجای آن از یک کلمه راحت و ساده فارسی استفاده نشده است؟؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید